A lényeg

Dióhéjban

Kicsiben utazunk - Csoportjaink maximum 4 fősek: ne aprózódjon a tanulók szereplési lehetősége, és a tanári gondoskodás, hogy ne csak a nyelvtanulás illúzióját nyújtsuk.

kKkKicSzóbeli szint- és igényfelmérés – Lehet ezt másképp? Homogén csoportokat alkotunk – ecsettel, nem Teddy-hengerrel.

Nyelvet tanítunk, nem nyelvkönyvet! - Fontos a nyelvkönyv, ha az támasz, és nem béklyó, de a tudást nem az átvett könyvek színe és a leckék száma szerint mérjük.

Összhang - Még csak nem is nyelvet tanítunk, hanem tanulót. Coaching szemléletű oktatásunk középpontjában a tanítvány áll, és nem a tananyag. Biztos fontos, hogy olvad a jégsapka, de a sales csapat átszervezése még mindig izgalmasabb témának bizonyult.

Tudásra hajtunk, nem nyelvvizsgára! -   Lassan a teszttel!   A nyelvvizsgát csak nyelvoktató munkánk jótékony mellékhatásának tekintjük, nem végcéljának. A TOEIC vizsgát szeretjük.

Nyelvek korlátozott számban! - Csak olyan nyelveket tanítunk, ahol biztosított a felelős szakmai felügyelet. A paletta színesítése nyelvek sokaságával csak ledegradálná tevékenységünket a tanárközvetítés szintjére.

Jó anyuka! – a tanár ne csak a tanított nyelv ismeretével, és a tudás átadásának képességével bírjon, hanem legyen gondoskodó, jó „anyukája” tanítványainak, aki alapossággal, felelősséggel, és folyamatban gondolkodva terelgeti őket.

Zsebtanár! - Az oktatás mellett, tanórán kívül is, tanáraink segítséget nyújtanak az olyan nyelvi feladatok megoldásában, amelyek meghaladják a tanuló aktuális tudásszintjét (pl. levelezés, tolmácsolás, fordítás, felkészülés prezentációra, publikációk).

Tartós kötés - Vállalati kapcsolatainkat erős, bizalmi viszony jellemzi. Nem szolgáltató kívánunk lenni, hanem belső munkatárs, aki elősegíti a vállalat és a dolgozók érdekeinek egyszerre megfelelő, okos HR döntést. Nem plusz munkát adunk, hanem terhet veszünk le. Nem csak elvégezzük a feladatot, hanem segítünk azok megfogalmazásában is.

Sokszínű referencialista - A különféle gazdasági területeken szerzett tapasztalatainkból vállalati tudásbázist építünk, ami felhasználható az azonos szektorban működő különböző vállalatoknál, s tanárainkat hozzásegíti, hogy jobban megismerjék tanítványaik munkahelyi életét, és célzottabbá tegyék oktatói tevékenységüket.